Doggy Run Groningen

Walk, Run, Jump!

Regelement

Aansprakelijkheid; 

 • De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Doggy Run Groningen, de organisatie, de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de Doggy Run Groningen kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond. Schade aangericht door de hond en/of deelnemer dient door de deelnemer zelf te worden vergoed. Inenting en een titerbepaling is geen vereiste. Het is de deelnemer zijn eigen risico. De deelnemers zullen apart van elkaar starten.

Verzekering;

 • Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken, bijvoorbeeld door voor een auto te lopen die uitwijkt en allerhande schade oploopt en veroorzaakt. 

Start & finish;

 • De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de start verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren. Voor de wedstrijdadministratie worden bij de finish de startkaarten ingenomen.

Het parcours; 

 • Het parcours is ongeveer 4 kilometer lang. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. De route gaat voornamelijk over verhard terrein maar zal ook uit kleine bospaadjes bestaan.

De finish;

 • Ieder team krijgt een medaille als ze het parcours hebben afgerond.
 • Daarnaast krijgt ieder team een Doggy Bag bij de finish.
 • Deelnemers die meerdere keren meelopen kunnen maar 1 keer voor een Doggy Bag en medaille in aanmerking komen. 

Annuleren;

 • Bij annulering door de deelnemer zal het inschrijfgeld worden geretourneerd mits de annulering plaatsvindt uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd. Er wordt wel € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Dit ook i.v.m. het opvullen van de gereserveerde startplaatsen. Tevens kost het verwerken van een annulering ons tijd. Vandaar dat wij hier een bedrag aan vastplakken.

De hond; 

 • De honden moeten minstens een jaar oud te zijn om te mogen deelnemen.

Halsbanden/tuigjes;

 • De hond is ten alle tijde aangelijnd, behalve wanneer het een gevaar oplevert voor begeleider of hond dan mag deze losgemaakt worden. 
 • De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel. 
 • De hond mag aan een tuigje of gewone halsband gevoerd worden. De hond mag tijdens de wedstrijd zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen.
 • De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient hij te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn hoofdtuigjes, wurghalsbanden en halsbanden met haken niet toegestaan.
 • Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. 
 • Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt. Let op, het is absoluut niet toegestaan om een hond aan zijn halsband op te tillen.
 • Voor honden die bang zijn voor andere honden is er een geel lintje. Dit lintje kunt u om de riem hangen zodat de rest van de deelnemers weet dat uw hond zich niet op zijn gemak voelt bij andere honden. Bij het uitreiken van de startkaarten zullen de gele lintjes ook uitgereikt worden. Wij vragen iedereen rekening te houden met deze honden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de baas van de 'gele hond' te allen tijde verantwoordelijk is voor zijn eigen hond.

De geleider;

 • Door inschrijving verklaart de inschrijver dat hij/zij, en zijn hond, fit genoeg zijn en geen lichamelijke/medische bezwaren hebben om deel te nemen aan de wedstrijd.
 • Mochten zulke bezwaren tijdens de wedstrijd ontstaan, dan zal de deelnemer dit onverwijld aan de wedstrijdleiding melden.

Calamiteiten;

 • Extreme weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de route word aangepast, de wedstrijd word uitgesteld of afgelast. 
 • Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddata gepland, er zal dan geen terugbetaling van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Doggy Run Groningen kan niet aansprakelijk gesteld worden (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van de wedstrijd.